קבוצת עמיתים

האפשרות של עמיתים לחלוק בידע, לפתח תקשורת אותנטית ולתמוך אחד בשני מהווה עוצמה ארגונית חשובה שתורמת להתפתחות המקצועית, האישית והארגונית ולבניית החוסן הארגוני והאישי.

קבוצות העמיתים שלנו מאופיינות בעבודה ארגונית-מערכתית-הוליסטית בגישת כאוססדר. הקבוצות בנויות מעמיתים מומחים מקצועיים או מעמיתים מנהלים בדרגים השונים.

Entrepreneurs and business people conference in modern meeting room

משבר הקורונה הדגיש את חשיבות ועוצמת העמיתים. אי הודאות הקיצונית שאפיינה את התקופה העצימה את תפקיד הקבוצה. במהלך הקורונה נתן היה לראות את התפקידים החשובים של קבוצת העמיתים – תמיכה, שיתוף במידע, עזרה בקבלת החלטות ויותר מכל למידה משותפת. גם בשגרה לקבוצת העמיתים תפקיד חשוב של תמיכה (הרי סוגיות יש תמיד), הרחבת תהליך החשיבה, למידה וצמיחה.

בנוסף, לקבוצת העמיתים תפקיד חשוב בהגברת החוסן האישי והארגוני. התמיכה, ההקשבה והשיתוף, מחזקים את מאגרי החוסן.

ניסיון עשיר של ליווי קבוצות עמיתים במיגוון רחב של ארגונים ומקצועות מביא אליכם מתודולוגיה המאפשרת יצירת שיתוף, שיח אותנטי ומרחב ללמידה עמוקה.

נשמח להנחות קבוצות עמיתים ולעזור לכם לממש את הפוטנציאל האישי והארגוני.