פיתוח מנהלים

תהליכי פיתוח מנהיגות וניהול מאפשרים למנהלים לשפר ביצועים שלהם ושל הצוותים אותם הם מובילים. הסביבה הכאוטית והדינאמית המשתנה תדיר מחייבת את המנהל ל  Long life learning ולהתפתחות מתמדת.

יחודיות תהליכי פיתוח המנהלים בגישת כאוססדר הינה בהיותם הוליסטים – כוללים שיפור יכולות רגשיות, קוגניטיביות והתנהגותיות של המנהל, מתוך תפיסה דינאמית של השתנות מתמדת. התהליך “נתפר” במיוחד למטרות ולמאפיינים של הארגון שלכם.

משבר הקורונה שפקד אותנו בשנה החולפת מוכיח פעם נוספת את החשיבות הגדולה של יכולת ההסתגלות של מנהלים. למידה הפכה לשם המשחק. היום יותר מתמיד קיימת חשיבות גבוהה ללמידת מתמדת, התפתחות אישית ניהולית ופיתוח יכולות מנהיגות.

מנהלים בדרגים השונים נדרשים למיומנויות ניהוליות שונות. עם ההתקדמות בתפקיד ובארגון, המנהלים נדרשים לפתח מיומנויות של מנהיגות וניהול בהתאמה.

בנוסף, תהליך פיתוח מנהלים פנים ארגוני מאפשר יצירת שפה ניהולית ארגונית אחידה, מגבש את המנהלים כקבוצה משמעותית “שדרה ניהולית”, ומטפח עתודה למנהלים הבכירים.

תהליכי פיתוח המנהלים שלנו מותאמים למאפיינים הארגוניים שלכם, תומכים ביצירת תרבות ארגונית ניהולית ועיצוב שדרת הניהול הארגונית. התהליכים מבוססים על גישת כאוססדר וגישה ארגונית מערכתית הוליסטית.