ד"ר יעל בודואן > פיתוח מנהלים > פיתוח הנהלות בכירות

פיתוח הנהלות בכירות

להנהלה השפעה מכרעת על הארגון. חשיבות ההנהלה נובעת מהיותה מובילה את הארגון, מייעצת ו/או מקבלת החלטות בכל תחומי הארגון. בו-זמנית היא משמשת כמודל לחיכוי עבור המנהלים והעובדים.

פיתוח ההנהלה מאפשר לה לעצור לרגע, לשאול שאלות, להקשיב אחד לשני,  ולחשוב יחד איך משתפרים. תהליך פיתוח ההנהלה מגובש לאחר איתור צרכים ובמדויק למטרות ולמאפיינים שלכם.

כל מנהל יודע לומר כי עבודת צוות אפקטיבית חשובה ומשפיע על הביצועים ועל חווית העבודה והעובד כאחד. יחד עם זאת, כאשר בוחנים את עבודת הצוות בהנהלות, הרבה פעמים, נראה כי אין בארגון "דוגמא אישית" של עבודת צוות בהנהלה. צריך לזכור כי מה שקורה "שם למעלה" משפיע על כל הארגון. עיני כל נשואת לעבר ההנהלה. ההנהלה כגוף מרכזי בארגון משפיע על קבלת ההחלטות, מחליט ומוציא לפועל. איכות התקשורת בין חברי ההנהלה מחלחלת לכל הארגון ומהווה מודלינג לעשייה הארגונית. ארגונים בריאים מתאפיינים בהנהלות אפקטיביות העובדות בשיתוף פעולה וסינכרון.

מבין תפקידיה החשובים של ההנהלה: גיבוש חזון, אסטרטגיה, מדיניות, קבלת החלטות, גיבוש מבנה ארגוני, עיצוב התרבות הארגונית, ניהול סיכונים, סינכרון ותיאום.

אנו מציעים תהליכי פיתוח הנהלות "תפורים" לצרכים שלכם. התהליך מתחיל בהגדרת מטרות עם המנכ"ל, איתור צרכים בקרב חברי ההנהלה, וגיבוש תוכנית פיתוח מדוייקת לצוות ההנהלה. התהליך עצמו מוביל לשינוי ומשפר את עבודת ההנהלה, האוירה והביצועים של כלל הארגון.